15kWp - Mokrosuky

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 15 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 60ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve čtyřech skupinách na střeše stodoly v Mokrosukách. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží dva třífázové střídače Kostal PIKO 8,3. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

15kWp - Mokrosuky

15kWp - Mokrosuky 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň