10,08kWp - Plzeň-Lhota

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 10,08 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 42ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve třech skupinách na střeše rodinného domu v Klatovech. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač PVI 10,0. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

10,08kWp - Plzeň-Lhota

10,08kWp - Plzeň-Lhota 02
10,08kWp - Plzeň-Lhota 03
 10,08kWp - Plzeň-Lhota 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň