16,32kWp - Chmelná

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 16,32 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 68ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve čtyřech skupinách na střeše stodoly v obci Chmelná. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží dva třífázové střídače Kostal PIKO 8,3. Zařízení pracuje v režimu "Celá výroba do distribuční soustavy".

16,32kWp - Chmelná-Sušice

16,32kWp - Chmelná-Sušice 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň