25kWp - Dobršín

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 25,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 100ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v pěti skupinách na střeše rodinného domu a stodoly v Dobršíně u Sušice.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač PVI Trio 20,0.
Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

25,0 kWp - Dobršín

25,0 kWp - Dobršín (6)
25,0 kWp - Dobršín (3)
25,0 kWp - Dobršín (2)
25,0 kWp - Dobršín

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň