3,0kWp - Plzeň

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 3,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 12ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Plzni. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jednofázový střídač Fronius GALVO 3,0. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

3,0 kWp - Plzeň

3,0 kWp - Plzeň

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň