3,18kWp - Krašovice

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 3,18 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 13ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 245Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Krašovicích. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

3,18kWp - Krašovice

3,18kWp - Krašovice 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň