3,36kWp - Stod

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 3,36 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 14ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu ve Stodě.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

3,36 kWp - Stod

3,36 kWp - Stod (1)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň