4,41kWp - Plzeň-Valcha

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,41 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 18ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 245Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu v Plzni - Valše. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jednofázový střídač PVI 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,41kWp - Plzeň-Valcha

4,41kWp - Plzeň-Valcha 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň