4,56 kWp - Újezd u Hořovic

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,56 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 19ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených v jedné skupině na střeše stodoly v Újezdě u Hořovic.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,56 kWp - Újezd u Hořovic

4,56 kWp - Újezd u Hořovic (1)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň