4,56kWp - Plzeň

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,56 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 19ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu v Plzni.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden jednofázový střídač PVI o jmenovitém výkonu 4,2kW. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,56 kWp - Plzeň

Fotografie0292
Fotografie0293

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň