4,6kWp - Blovice

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,6 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 230Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu v Blovicích.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jednofázový střídač PVI 4,2.
Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,6 kWp - Blovice

4,6 kWp - Blovice (3)
4,6 kWp - Blovice (1)
4,6 kWp - Blovice (2)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň