4,75kWp - Plzeň

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,75 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 19ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Plzni.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO 4,2. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,75 kWp - Plzeň

4,75 kWp - Plzeň (3)
4,75 kWp - Plzeň (2)
4,75 kWp - Plzeň (1)
4,75 kWp - Plzeň
4,75 kWp - Plzeň (4)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň