4,8kWp - Kunějovice

Fotovoltaická elektrárna 4,8kWp. Na střeše garáže u rodinného domu v Kunějovicích je instalována elektrárna o celkovém výkonu 4,8kWp. Elektrárna je zčásti instalována i na fasádě, s použitím podpůrných konstrukcí k dosažení požadovaného sklonu. Celkem je instalováno   
20 ks panelů Canadian Solar CSI CS6P o výkonu 240Wp. Pro konverzi stejnosměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO 5,5. Instalace v srpnu 2012.

4,8kWp - Kunějovice

4,8kWp - Kunějovice 02
4,8kWp - Kunějovice 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň