4,8kWp - Nové Strašecí

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 4,8 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů REC Solar o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Novém Strašecí.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO 5,5. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

4,8 kWp - Nové Strašecí

4,8 kWp - Nové Strašecí (1)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň