5,0 kWp - Dlouhá Ves

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Dlouhé Vsi u Sušice. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 5,5. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,0 kWp - Dlouhá Ves

5,0 kWp - Dlouhá Ves

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň