5,0 kWp - Plzeň

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné  skupině na střeše rodinného domu v Plzni.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO o jmenovitém výkonu 5,5 kW. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,0 kWp - Plzeň

5,0 kWp - Plzeň (1)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň