5,0 kWp - Tuněchody

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů WST-250P6 Winaico o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné skupině na střeše stodoly v Tuněchodech.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 5,5.
Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,0 kWp - Tuněchody

5,0 kWp - Tuněchody (3)
5,0 kWp - Tuněchody (1)
5,0 kWp - Tuněchody (4)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň