5,04kWp - Česká Bříza

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,04 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 21ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v České Bříze. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Luxra 5,5. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,04kWp - Česká Bříza

5,04kWp - Česká Bříza 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň