5,06kWp - Kramolín

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,06 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 22ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 230Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Kramolíně.
Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží jeden třífázový střídač Kostal PIKO 5,5.
Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,06 kWp - Kramolín

5,06 kWp - Kramolín (2)

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň