5,0kWp - Kyšice

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 5,0 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 20ks fotovoltaických panelů Lintech Solar LS200 Premium o jmenovitém výkonu 250Wp zapojených v jedné skupině na střeše rodinného domu v Kyšicích. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 5,5. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

5,0 kWp - Kyšice

5,0 kWp - Kyšice

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň