6,48kWp - Klatovy

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 6,48 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 27ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 240Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu v Klatovech. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 8,3. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

6,48kWp - Klatovy

6,48kWp - Klatovy 04
6,48kWp - Klatovy 03
6,48kWp - Klatovy 02
 6,48kWp - Klatovy 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň