8,33kWp - Červený Hrádek

Jedná se o instalaci fotovoltaické výrobny o výkonu 8,33 kW. Zdrojem stejnosměrného elektrického napětí je 34ks fotovoltaických panelů Canadian Solar CSI CS6P o jmenovitém výkonu 245Wp zapojených ve dvou skupinách na střeše rodinného domu v Červeném Hrádku. Pro konverzi stejnoměrného napětí solárních panelů na střídavé síťové napětí slouží třífázový střídač Kostal PIKO 8,3. Zařízení pracuje v režimu "Přebytky do distribuční soustavy".

8,33kWp - Červený Hrádek

8,33kWp - Červený Hrádek 01

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň