IVT Greenline, Štáhlavice

Tepelné čerpadlo IVT Greenline E11, Ohřev TUV zásobníkem ACV Smart 320, Odběr tepla z vrtů. Realizace v roce 2004
IMG_2258-1
IMG_2251-1

Kontakty

Enerfin plus s.r.o.
Domažlická 116/223,
318 00 Plzeň